FRAGTFRIT OVER 700,-

VILKÅR OG BETINGELSER


Gossip garanterer ikke, at alle varer, der indgår i Gossips webshop er på lager
på tidspunktet for din bestilling. I det uheldige tilfælde, at en vare ikke er
tilgængelig, vil Gossip kontakte dig snarest via e-mail. Den væsentligste årsag til
at en vare kan være utilgængelig er, at vores fysiske butik deler lager med vores
webshop. Gossip kan ikke holdes ansvarlig for unøjagtigheder eller typografiske
fejl på webshoppen. Vi tilstræber, at webshoppen hele tiden er opdateret, og
indholdet er korrekt, men vi kan ikke garantere, at der ikke kan forekomme fejl.
Gossip kan til enhver tid ændre indholdet af hjemmesiden. På grund af
farveindstillingerne på din computer, kan farverne på de produkter, der vises i
billederne i vores webshop, afvige fra de faktiske farver. Gossip kan ikke holdes
ansvarlig for en sådan uoverensstemmelse.
Hvis du er blevet opkrævet et forkert beløb på din ordre i webshoppen, vil
Gossip give dig mulighed for enten at placere en ny ordre med den korrekte pris
eller at annullere ordren. Gossip forbeholder sig dog retten til at annullere
enhver ordre forud for afsendelsen, hvis det konstateres, at prisen er forkert. I
sådanne tilfælde vil vi underrette dig via e-mail. Hvis vi ikke er i stand til at
kontakte dig, vil din ordre automatisk blive annulleret. Gossip kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af brug af webstedet, eller for den sags
skyld, ikke at kunne bruge hjemmesiden. Gossip kan ikke garantere problemfri,
uafbrudt og sikker adgang til webstedet.

RETURNERING

Gossip accepterer gerne returneringer eller ombytninger. Original faktura skal
vedlægges varerne i returkassen sammen med den medfølgende returformular.
Alle originale tags skal være intakt, såfremt varen skal returneres eller ombyttes.
Så snart vi har modtaget varen retur, og den har undergået en kvalitetskontrol,
krediterer vi dit kreditkort. Vi krediterer kun det kort, der blev brugt til at købe
de pågældende varer, da vi på den måde kan vi begrænse brugen af stjålne kreditkort.

Vi gør opmærksom på, at kunden er ansvarlig for alle udgifter relateret til returning inkl.
import told m.v., samt at vi ikke afhenter pakker på posthuse og andre udleveringsteder.
Gossip dækker ikke returudgifter, og kunden er ansvarlig for varen indtil den er modtaget
hos Gossip. Varer, som går tabt eller bliver beskadiget under fragten erstattes ikke af Gossip.
Vi opfordrer derfor, at alle forsendelser forsikres, sendes med track & trace, og at varerne
pakkes i forsvarligt og beskyttende emballage. Venligst behold din portokvittering som bevis
for at pakken er sendt.
Kunden vil få besked via e-mail, når returneringen er modtaget og færdigbehandlet.


RETURVARER SENDES TIL:

Gossip
Ny Østergade 10
1101 København K
ATT: Webshop - Return

Returneringer, der ikke opfylder vores returpolitik (se nedenfor), vil ikke blive
accepteret, og vil derfor blive sendtretur til kunden for dennes regning.

OMBYTNINGER

Hos Gossip ombytter vi gerne til en anden størrelse, farve mv. Se Returpolitik
afsnittet nedenfor for yderligere oplysninger om krav til returvarer.
Alle ombytninger er afhængig af tilgængelighed.

RETURPOLITIK

Du har 14 dage fra den dato du har modtaget din ordre til at bytte eller returnere.
Vi accepterer ikke varer, der er blevet slidt, ændret eller vasket. Varerne skal
returneres med alle Gossip og originale designer brandtags fastgjort som ved
levering. Returvarer der er beskadiget eller tilsmudset, vil ikke blive accepteret, og vil
blive sendt tilbage til kunden på dennes regning og tilbagebetaling afvises.
I tilfælde, hvor varerne leveres med original designer emballage, såsom
identifikationskort, stofposer, silkepapir, papirfyld, plastik stivere og tags, skal
disse være intakt ved enhver returnering. Hvis disse mangler vil returnering ikke
blive accepteret, idet disse betragtes som en del af produktet.
Hvis nogen af dine indkøb bliver leveret uden Gossip tags, så send en e-mail til vores
kundeservice webshop@gossipshop.dk

SKO

Alle sko skal prøves på en tæppebelagt overflade for at undgå slid på sålerne. Sko
skal returneres i deres originale, ubeskadiget skotøjsæske og eventuelle dustbags, da dette betragtes
som en del af produktet.

SKØNHED

Hudpleje, kosmetik og hårpleje skal returneres ubrugt, uåbnet og i original
emballage, ellers vil vi ikke acceptere dette.

LINGERI & BADETØJ

Trusser, bikini toppe og bikini trusser kan ikke returneres. (Hvis de er taget i
brug)

KRAV

Alle produkter er omfattet af den danske lov om salg af varer, hvilket giver dig 24
måneder til at indgive en klage på en vare. Som kunde kan du klage over fejl og
mangler, der opstår indenfor 24 måneder efter købet. Men hvis fejl eller mangler
skyldes uagtsom brug, manglende vedligeholdelse eller almindelig daglig brug og
slitage, bortfalder din ret til at klage.
I tilfælde af krav eller en manglende levering, bedes du kontakte vores
kundeservice via e-mail webshop@gossipshop.dk